Disclaimer

Alle inhoud en de look-and-feel van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de foto’s en  vragenlijsten in de moodboards, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan 1st Quality gcv en/of de bedrijven en/of derden die de rechtmatige eigenaars of licentiehouders ervan zijn.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud en/of vormgeving is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van 1st Quality gcv, de bedrijven en/of de derden die daarvan de rechtmatige eigenaren of licentiehouders zijn. In geval van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten zal 1st Quality gcv alle maatregelen nemen die nodig zijn om deze inbreuk te doen staken en vergoeding van de geleden schade te verkrijgen.